Jälleenrakennus

"On pärjättävä yksin, tehtävä työtä rakennettava"

Jälleenrakennusaika sotien jälkeen muutti yhteiskuntaa sekä yhteisön että yksilön kannalta ja tarkoitti jatkuvaa työtä ja valtavia urakoita. Tätä edustavat vesivoimalaitosten ympärille rakentuneet yhteisöt, jotka ovat toimineet inspiraationa taiteelliselle työryhmälle. Konkreettisen rinnalla kulkee myös henkinen jälleenrakennus, joka ei rajoitu aikaan tai paikkaan. Menneisyys elää nykyhetkessä, ja ajan ja paikan kerroksellisuus värittävät suhtautumista jälleenrakennukseen. 

Tästä lähtökohdasta valmistamme Muhoksen, Vaalan ja Utajärven kunnille marraskuun kolmena lauantaina monitaiteelliset teoskokonaisuudet osaksi valotapahtumien sarjaa. Teokset kuljettavat kokijan jälleenrakennusajan tunnelmiin.

Taiteellisen suunnittelun ytimessä ovat yhteisön muistin ja kulttuuriperinnön hyödyntäminen sekä suhde menneisyyteen ja nostalgiaan – ja toisaalta menneisyyden suhde tulevaisuuteen ja moderniin elämään. Monitasoisuus on nähtävissä tapahtumapaikoilla, kuten Vaalan Pelsolla kunnostus- ja uudistushankkeen kohdalla. Pelson Lumotun hallan maa on jälleenrakennuksen konkreettinen esimerkki, sillä kolmekymmentä vuotta sitten syntynyt ITE-taiteen puisto on uudistettu ja korjattu tapahtumaa varten.

Muhoksen Lemmenpolun valot järjestetään 13.11., Vaalan Hallavalot 20.11. ja Utajärven Siiransaaren valot 27.11. Kukin teos on ympäristöönsä räätälöity itsenäinen kokonaisuus, mutta asettuu yhteisen teeman alle.

Työryhmä

www.lemmenpolunvalot.com

Lemmenpolku, Muhos

Lumotun hallan maa, Pelso

 

Siiransaari, Utajärvi