Pisarat kosmoksessa

Pisara on kokonaan tai lähes kokonaan vapaan pinnan ympäröimä, pieni määrä nestettä. Pudotessaan pisara ei vain leviä pinnalle, vaan räiskähtää. Roiskeen saa aikaan mikronin eli millimetrin sadasosan vahvuinen ilmakerros pisaran ja pinnan välillä.

Pisarat kosmoksessa pohtii puhtaan visuaalisin keinoin paikkaamme, elämäämme ja merkitystämme kosmisen kaaoksen keskellä. Mikroskooppisessa skaalassa toteutetut nestevisuaalit pätevät myös makroskooppisessa skaalassa. Tietyt lainalaisuudet ovat universaaleja ja ne voivat tuoda merkitystä elämäämme, mutta toisaalta ne myös asettavat merkityksemme kontekstiin kosmisessa skaalassa.

Visuaalit ja video: Jani Pitkänen
Äänisuunnittelu: Jussi Alaraasakka