Kuin aalto, joki

Kuin aalto, joki 

on Mari Kämäräisen ja Isa Aspin yhteisteos.

Isa Asp on syntynyt Vaalan Myllyrantaan keväällä 1853 ja Mari Kämäräinen Vaalan Pelsonsuolle syksyllä 1987. Heidän taiteellinen työskentelynsä yhdistää ajan ja paikan yli.

Isa Asp on esillä teoksen toisena tekijänä, tasavertaisesti teoksen syntyyn vaikuttaneena henkilönä. Kämäräinen käy teoksessa Aspin kanssa vuoropuhelua, joka lähtökohtaisesti on eriarvoinen tekijöiden toimiessa eri ajassa. Kyse onkin ehdotuksesta asenteeksi, joka auttaa sekä taiteilijaa itseään että kokijoita pääsemään sisälle teokseen. Se miten teoksesta kerrotaan, on osa teosta.

Yhtenä teoksen elementtinä on Aspin tunnetuin runo “Aallon kehtolaulu”.

Joen aika, ihmisen aika, mitä ne ovat? Mitä on kuolema, mitä on rakkaus? Millainen on Oulujoen syvin olemus? Mitä Isa pohti ja tunsi kirjoittaessaan Aallon kehtolaulua? 

Teoksessa antaudutaan kehtolaulun tuuditettavaksi marraskuisten vesien äärellä.

Kuva- ja performanssitaiteilija — Mari Kämäräinen

Runoilija — Isa Asp

Äänisuunnittelu — Jussi Alaraasakka