Pohjoinen oopperakomppania ry

Vuoden 2016 alussa perustetun Pohjoisen oopperakomppanian tarkoituksena on tuottaa laadukkaita, genrerajoja venyttäviä pienen mittakaavan esityksiä yhdistämällä tekijöitä, tuottavia tahoja ja taiteenlajeja ennakkoluulottomasti. Komppania tarjoaa ainoana ammattimaisena oopperastudiona pohjoisen alueella nuorille laulajille mahdollisuuden roolien tekemiseen. Valmius tehdä yhteistyötä yllättävienkin tahojen kanssa kuuluu yhdistyksen periaatteisiin. Tavoitteena on välttää päällekkäisyys ja resurssien tuhlaaminen. 

Komppanian takana olevan yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää laulumusiikin harrastusta sekä edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia, ylläpitää omaa seuruettaan, hankkii yhdistyksen käyttöön sopivaa ohjelmistoa, järjestää omia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia ja tekee yhteistyötä muiden vastaavanlaisten musiikkiyhdistysten kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää maksullisia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia.

The Northern Opera Company, founded in 2016, works in a way that is interdisciplinary, cross-racial and cross-boarder to renew the genre of opera. It offers high-quality, small-scale, yet interesting performances primarily in the countries of northern Europe.

Die Nördlichen Oper-Gesellschaft, gegründet 2016, agiert interdisziplinär, über die Grenzen die Operngenre zu erneuern. Sie bietet hoch-qualitative, kleine aber trotzdem interessante Vorstellungen an, am meisten in nördlicher Peripherie.