Pohjoinen oopperakomppania – nocpok – The Northern Opera Company

Vuoden 2016 alussa perustettu Pohjoinen oopperakomppania tuottaa laadukkaita, genrerajoja venyttäviä pienen mittakaavan esityksiä yhdistämällä tekijöitä, tuottavia tahoja ja taiteenlajeja ennakkoluulottomasti, minkä lisäksi se antaa nuorille, lahjakkaille laulajille mahdollisuuden roolien tekemiseen. Valmius tehdä yhteistyötä yllättävienkin tahojen kanssa kuuluu yhdistyksen periaatteisiin. Yhteistyötä tehdään mm. Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulu Sinfonian sekä muiden musiikkiyhdistysten ja festivaalien kanssa.

Komppanian takana olevan yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää laulumusiikin harrastusta sekä edistää ja tukea musiikkitoiminnan avointa kehitystä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia, ylläpitää omaa seuruettaan, hankkii yhdistyksen käyttöön sopivaa ohjelmistoa, järjestää omia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää maksullisia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia. Komppania on ollut kiitettävästi esillä eri medioissa, ja sen esityksistä on tiedotettu ja kirjoitettu tehokkaasti sekä paikallismedioissa että sosiaalisessa mediassa.

The Northern Opera Company, founded in 2016, works in a way that is interdisciplinary, cross-racial and cross-boarder to renew the genre of opera. It offers high-quality, small-scale, yet interesting performances primarily in the countries of northern Europe.

Die Nördlichen Oper-Gesellschaft, gegründet 2016, agiert interdisziplinär, über die Grenzen die Operngenre zu erneuern. Sie bietet hoch-qualitative, kleine aber trotzdem interessante Vorstellungen an, am meisten in nördlicher Peripherie.